ETT AV SVERIGES STÖRSTA DIGITALA LÄROMEDEL FÖR DET SVENSKA SPRÅKET


Enkelt att använda

Vår lösning erbjuder ett enkelt användargränssnitt för snabb uppstart.

Stöd för lärare och handledare

Vi erbjuder stöd och utbildning för alla lärare & handledare.

Responsivt

Vår portal är anpassad för alla sorters datorer och surfplattor.
Med Svenska Online vill vi göra det så enkelt och effektivt som möjligt för alla inblandade i läroprocessen. Vi samarbetar tillsammans med etablerade författare av SFI böcker för att få fram ett stort, intressant och kvalitativt studiematerial.


För lärare erbjuder vi utbildningar och stödmaterial, allt för att läraren skall kunna fokusera på det den är bra på, att undervisa i svenska.


För eleven erbjuder vi ett enkelt och användarvänligt gränssnitt för att de ska kunna ta sig igenom studiematerialet så effektivt som möjligt. Det stora kursmaterialet, statistik/ progression och kalender är bara några av alla funktioner och hjälpmedel lärare och elever kan hitta i Svenska Online.


Rulla ner på den här sidan för att få mer information om var och ett av områdena.Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet stödjer elevens lärande med filmer och interaktiva övningar m.m. Materialet ger utmärkta möjligheter till anpassad studiegång och individuell studietakt.

Inlärningsflöde

Elevens inlärningsflöde är uppbyggt på aktiviteter och moment. Varje steg i utbildningen följer en given progression.

Statistik

Via statistiken kan man som lärare/handledare följa elevernas och gruppernas studieresultat. Som elev har man tillgång till sin egen statistik och sina resultat.Responsiv

Vår plattform med material är helt responsiv för att göra det så enkelt som möjligt för elever att lära sig och för lärare att undervisa både hemifrån och under lektionspass. Vår lösning är kompatibel med alla sorters datorer och surfplattor

Stöd för lärare och handledare

Vi är mycket noga med att hjälpa våra lärare och handledare att nå goda resultat. Efter avslutad utbildning erhåller samtliga deltagare ett utbildningscertifikat. Studieprocess, pedagogik och metodik samverkar som naturliga delar på vår webbaserade lärplattform.

Administration

Lärare kan enkelt administrera sina elever och följa deras utveckling med hjälp av lärarvyn i plattformen. För att kunna hantera stora volymer av elever sker all registrering direkt i plattformen med hjälp av en personlig kod som är kopplad till läraren.

Fyll i formuläret och kom igång
på ett smidigt sätt

För att vi ska få en klarare bild av vilka ni är och vilket behov ni har ber vi er att
fylla i formuläret nedan och sedan trycka på “Skicka”.

När vi har tagit emot era uppgifter kommer en av våra säljare att kontakta er
via mail eller telefon, beroende på vad ni föredrar.

Det går också bra att kontakta oss om ni vill ha mer information om oss och
vår lösning.